EN

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

Tüpraş

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("Tüpraş" veya "Şirket") olarak, web sitelerimiz ("Site"), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte "Platform") kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden ("çerezler") faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez AydınlatmaMetni'nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni'nde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Tüpraş olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni'nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Tüpraş olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?
Tüpraş olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site'nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site'yi ve uygulamayı analiz etmek, Site'nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site'nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler
Sitemizde sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform'un çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform'un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform'da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni <div class="contact-top"> <div class="container"> <div class="layout-single-column"> <section class="section-body"> <div class="caption-banner"><img alt="Tüpraş" class="img-responsive" src="uploads/content/tupras.jpg" /></div> <div class="section-inner layout-single-column"> <p>Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi ("<b>Tüpraş</b>" veya "<b>Şirket</b>") olarak, web sitelerimiz ("<b>Site</b>"), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte "<b>Platform</b>") kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden ("<b>çerezler</b>") faydalanmaktayız. </p> <p>Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("<b>KVK Kanunu</b>") olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.</p> <p>İşbu Çerez AydınlatmaMetni'nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni'nde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz. </p> <p>Tüpraş olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni'nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.</p> <p>Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;<a href="https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi" title="Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Link">https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi</a> adresinde<b> </b>yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.<br /> <p><b>Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi</b><br> Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. </p> <p><b>Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği</b><br> Tüpraş olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. </p> <p><b>Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır? </b><br> Tüpraş olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:</p> <ul class="content-list disc-list"> <li><b>Site'nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.</b> Örneğin, oturum açan üyelerin Site'de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. </li> <li><b>Site'yi ve uygulamayı analiz etmek, Site'nin ve uygulamanın performansını arttırmak.</b> Örneğin, Site'nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site'yi<b> </b>ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması. </li> <li><b>Site'nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. </b>Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site'yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.</li> </ul> <p><b>Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler</b><br> Sitemizde sadece zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır. </p> <p><b>Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?</b><br> Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform'un çalışması için zorunlu olan Çerezler'in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform'un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.</p> <p>Platform'da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:</p> <ul class="content-list disc-list"> <li>Ziyaretçiler, Platform'u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. </li> <li>Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya <a href="https://www.aboutcookies.org/" target="_blank" title="Çerezlere Hakkında Link">https://www.aboutcookies.org/</a>  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. </li> <li>Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank" title="Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatma Linki">tıklayınız</a>. </li> <li>Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için <a href="https://www.google.com/settings/ads/" target="_blank" title="Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetme Linki">tıklayınız</a>. </li> <li>Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler <a href="http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz" target="_blank" title="Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercih Link">Your Online Choices</a> üzerinden yönetilebilir. </li> <li>Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. </li> <li>Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. </li> </ul> <table border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top">Adobe Analytics</td> <td valign="top"><a href="http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html" title="Adobe Analytics Link">http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">AOL</td> <td valign="top"><a href="https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser" title="AOL Link">https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Google Adwords </td> <td valign="top"><a href="https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en" title="Google Adwords Link">https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Google Analytics</td> <td valign="top"><a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" title="Google Analytics Link">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Google Chrome</td> <td valign="top"><a href="http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647" title="Google Chrome Link">http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=95647</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Internet Explorer</td> <td valign="top"><a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies" title="Internet Explorer Link">https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">MozillaFirefox</td> <td valign="top"><a href="http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies" title="MozillaFirefox Link">http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Opera</td> <td valign="top"><a href="http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/" title="Opera Link">http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/</a></td> </tr> <tr> <td valign="top">Safari:</td> <td valign="top"><a href="https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR" title="Safari Link">https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR</a></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?</b> <br> KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,</p> <ul class="content-list disc-list"> <li>kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,</li> <li>kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,</li> <li>kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,</li> <li>yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,</li> <li>kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,</li> <li>KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, </li> <li>işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,</li> <li>kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.</li> </ul> <p>Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, <a href="https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi" title="https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi Link">https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi</a> adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.</p> </div> <!-- /.detail-content --></section> <!-- /.section-body --></div> <!-- /.page-content-wrapper --></div> </div> <!-- /.contact-top -->

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum